Wilhelm Tell de moderne sage

Augustus 2001

Op een warme zomernacht in de maand augustus van het jaar 2001 kwam Wilhelm Tell tot het inzicht dat klanten beter konden worden geholpen met hun IT-oplossing dan de huidige software leveranciers tot dan toe deden. Hij beloofde klanten te helpen met goede software oplossingen en het klantbelang boven het belang van de software leverancier te stellen.

Wilhelm Tell blijft zijn klanten trouw

De software leveranciers vermoedden onraad en beloofden Wilhelm Tell grote sommen geld om voor hen te werken. Ondanks de verleidelijke aanbiedingen hield hij voet bij stuk en bleef hij zijn klanten trouw.

Blijven de klanten wel trouw?

Nu hadden de software leveranciers klanten horen spreken over de goede diensten welke Wilhelm Tell aan zijn klanten levert en vertelden ze klanten dat ze met goede nieuwe releases gratis vele verbeterde functionaliteiten konden geven als ze maar afscheid namen van die lastige Wilhelm Tell. De meeste klanten hielden voet bij stuk, echter enkelen gingen overstag en verwachten een goede service en nieuwe functionaliteiten. Na de nieuwe releases viel de gewenste functionaliteit en de service tegen en namen de klanten weer opnieuw contact op met Wilhelm Tell.

WilhelmTell schiet raak voor zijn klanten

Eigen software leverancier

Nu de meeste klanten weer diensten afnemen bij Wilhelm Tell vroegen de software leveranciers waarom Wilhelm Tell toch gewoon diensen bleef leveren. Dit is omdat het klantbelang hoog staat en iedere klant een vergissing kan maken als ze niet goed worden voorgelicht. Wel heeft Wilhelm Tell ervoor gekozen om ook deels als software leverancier te gaan optreden, zodat de relatie tussen hem en zijn klanten niet meer verstoord kan worden door de bestaande software leveranciers.

Ja, dit is een klant van Wilhelm Tell

Tja zeiden de software leveranciers dan zeggen we tegen de klanten dat open source onbetrouwbaar is en maken we de klanten bang, zodat ze niet voor de echte goede oplossing kiezen en sturen we hiermee Wilhelm Tell het bos in.

Echter als soms een software leverancier bij een klant van Wilhelm Tell langskomt, dan zien ze de eenvoudige werkwijzen van de betreffende klant en beseffen ze tja dat is een klant van dat bedrijf.

Dat ken ik en dan verlaten ze meteen de betreffende klant op gaan zoek naar een andere ….

Nu naar het echte verhaal??